Atgalinės nuorodos

Rinkodaros Komunikacijos Planas - Strategija

Rinkodaros komunikacijos planas nėra paprasta užduotis. Tai yra sudėtingas procesas, kurio metu apjungiama rinkodara kartu su bendrąją įmonės komunikacija.

Kiekvienam verslui kylantis klausimas - kaip tinkamai iškomunikuoti savo siūlomą paslaugą ar prekę, siekiant ilgalaikėje perspektyvoje gauti teigiamus rezultatus ir augančius potencialių klientų srautus?

Kompleksiniame skaitmeniniame rinkodaros plane yra šešios pagrindinė dalys: 

 • Verslo tikslai
 • Rinkodaros prioritetai
 • Rinkodaros tikslai;
 • Rinkodaros strategija
 • Numatomi veiksmai bei galimos rizikos

Pagal šias dalis dažniausiai yra remiamasi rengiant rinkodaros skaitmeninį marketingo planą.

Ieškote kas sukurs ilgalaikį marketingo - rinkodaros planą jūsų verslui?

Mes galime padėti!

Komunikacijos Plano Rengimas

Verslo tikslai

Verslo tikslai yra kiekybiškai įvertinami, ką konkrečiai įmonė nori pasiekti einamais bei artėjančiais metais.

Pavyzdžiui, tikslas gali būti padvigubinti pajamas iki kitų fiskalinių metų arba išlaikyti augimą vidutinės rinkos segmente, plečiantis įmonėms ir pasiekti 15% augimą.

Šie tikslai susiję su kompanija, kaip pagrindiniai žingsniai, sudarantys įmonės planavimo ir vykdymo etapus.

Šioje dalyje dažnai iškyla rizika, kad daugelis marketingo vadovų netinkamai suderina verslo bei rinkodaros tikslus.

Verslo tikslai ir komunikacija
Skaitmeninės rinkodaros prioritetas

Rinkodaros prioritetai

Esant nustatytiems verslo tikslams, marketingo komanda turi nuspręsti kaip ir kokiais darbais bus prisidėta prie šių tikslų įgyvendinimo.

Svarbiausia užduotis šiame etape: išsigryninti kuriuos uždavinius reikia prioretizuoti ir kurie gali būti nukeliami vėlesniam laikui arba neįgyvendinami.

Plano rengėjai turi suprasti komandos kuri įgyvendins galimybes bei suvaldyti tai parenkant atitinkamą kiekį projektų ir uždavinių kuriuos ji gali sėkmingai atlikti.

Parengus per platų ir pagal esamus žmogiškus išteklius neįvertintą rinkodaros - marketingo strateginį planą gali būti, kad komanda susidurs su rizika neatlikti jiems visų paskirtų darbų arba nukentės darbo kokybė. 

Rinkodaros tikslai

Rinkodaros komunikacijos planas nėra atsiejimas be nustatytų tikslų. Remiantis atitinkamais rodikliais galima įvertinti tikslinius rinkodaros tikslus bei bendrąją plėtrą.

Šie rodikliai turi būti susiję su atitinkamais verslo tikslais.

Pavyzdžiui:

 • Jeigu verslo tikslas yra padidinti gaunamų paraiškų kiekį – konversijos rodiklis turi būti atitinkantis šį pamatuojamą rezultatą.
 • Jeigu verslo tikslas yra padidinti prekės žinomumą – rodiklis gali būti tiek padidėjusios pajamos, tiek prekinių ženklo padidėjęs susidomėjimas.
Skaitmeninės rinkodaros tikslai
Rinkodaros strategija

Rinkodaros strategija

Rinkodaros strategija yra požiūris ir nuolatinės pastangos, kurių rinkodaros komanda imsis siekdama savo tikslų.

Strategija sukasi apie tai, kaip komanda planuoja pasiekti savo tikslus, kartu nepamirštant rinkodaros prioritetų ir derindama su verslo tikslais.

Strategija bei nustatyti etapai su konkrečiais darbais yra svarbi rinkodaros planavimo proceso dalis, į kurią yra nekreipiama pakankamai dėmesio pačių rinkodaros specialistų, kurie nori imtis veiksmų įgyvendinant šį planą.

Tačiau veiksmai be strategijos sukuria atmosferą, kai visi rinkodaros specialistai dirba savarankiškai ir reikiamų įgyvendinti rodiklių tikslai nėra siekiami komandiniu darbu, o greičiau individualiai.

Rinkodaros strategija susideda iš šių dalių:

 • Komunikacijos principai;
 • Komunikacijos kryptis;
 • Vizualinis identitetas;
 • Numatomos komunikacijos temos.

Pagrindiniai veiksmai

Pagrindiniai veiksmai reiškia konkrečias rinkodaros specialistų pastangas įgyvendinant strategiją.

Tačiau tai negali būti tiesiog taktikos - veiksmų sąrašas.

Rinkodaros veiksmai turi pateikti išsamią informaciją apie tai, kaip kiekvienas jo įgyvendinimas prisidės prie bendrų nustatytų verslo tikslų.

Pagrindiniai veiksmai rinkodaroje
Priklausomybės ir rizika

Priklausomybės ir rizika

Priklausomybės ir rizika yra kiekvieno marketingo plano dalis.

Vis dėlto, nuo pat pradžių nurodant galimą riziką, rinkodaros specialistai gali geriau planuoti ir prisitaikyti prie pokyčių ar trūkumų, kurie gali nutikti bet kuriuo etapu.

Kiekvienoje rinkodaros planavimo strategijoje reikia atsižvelgti į priklausomybes ir riziką. Skaitmeniniame rinkodaros plane dažniausia priklausomybė ir rizika dėl jo vystymo yra įmonės biudžeto planavimas.

Akivaizdu, kad rinkodaros veiksmai priklauso nuo to, ar bus gautas finansavimas vykdymui, tačiau didelė dalis įmonių neįvertina skaitmeninio marketingo privalumų  didinant įmonės pardavimo rodiklius.